علی عظیم زاده

سامانه مدیریت کلینیک درمانی

Description

  • کلینیک و درمانگاه ها ، مطب ها

  • خرداد ۱, ۱۳۹۶

این سامانه در سال 90 طراحی و تولید گردید. بازار هدف ، تمامی ساختمانهای پزشکان ،درمانگاههای کوچک و بزرگ و یا پزشکان که دارای مطب خصوصی می باشند ، است و با استفاده از این نرم افزار امکان ایجاد پرونده های پزشکی برای بیماران و ثبت خلاصه پرونده توسط پزشکان فراهم می کند.

کلیه خدماتی که در درمانگاهها به بیماران ارائه می شود ، قابل تعریف در نرم افزار بوده و کاملا قابلیت کنترل پذیرش توسط مدیریت درمانگاه یا مطب وجود دارد.

تهیه گزارش های روزانه ، صدور گواهی ویزیت ، ثبت پرونده پزشکی ، ثبت سوابق پزشکی بیمار و ... از امکانات نرم افزار می باشد.

لازم به ذکر است که امکان صدور کارت الکترونیکی به جای پرونده پزشکی و حذف فیزیکی پرونده ها نیز در این نرم افزار پیش بینی شده است.

Technology